VERGOEDINGEN

 

Behandelingen fysiotherapie worden in de regel vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico. Slechts een beperkt aantal (chronische) aandoeningen komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen echter wel ten laste van het verplicht eigen risico.

 

 

Kinderen tot 18 jaar

Verzekerden jonger dan 18 jaar krijgen maximaal 18 behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt per aandoening per jaar. Vervolgbehandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering van de ouders vergoed, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Behandelingen voor een aandoening uit de zogenaamde lijst chronische aandoeningen worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar is er geen verplicht eigen risico van toepassing.

 

 

Volwassenen vanaf 18 jaar

Verzekerden van 18 jaar en ouder krijgen de behandelingen fysiotherapie merendeels vanuit de aanvullende verzekering plaats, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Hoeveel behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico.

 

 • In een aantal gevallen vindt vergoeding van behandelingen fysiotherapie plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering. Dit is het geval wanneer de aandoening voorkomt op de zogenaamde lijst chronische aandoeningen. Wel worden daaraan een aantal voorwaarden gesteld. Een verwijzing van huisarts of specialist is vereist. Pas vanaf 21ste behandeling vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. De behandelingen vanuit de basisverzekering komen wel ten laste van het verplicht eigen risico.
 •  
 • De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, mits deze toereikend is. Bij een ontoereikende of ontbrekende aanvullende verzekering worden de eerste 20 behandelingen gedeeltelijk of geheel bij de cliënt in rekening gebracht. Bij aandoeningen die levenslang zijn hoeven de eerste 20 behandelingen slechts eenmalig voldaan te worden. Bij overstappen van zorgverzekeraar kunnen die 20 behandelingen niet opnieuw in rekening gebracht worden, wanneer deze al eerder betaald zijn.

 

 • Bij urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Voorwaarde is, dat de behandelingen worden gegeven door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Ook deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplicht eigen risico.

 

 • Bij claudicatio intermittens Fontaine 2 worden per jaar de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering vergoed. Voorwaarde is evenwel, dat de cliënt een verwijzing van huisarts of specialist heeft en dat de fysiotherapeut aangesloten is bij een ClaudicatioNet. Ook deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplicht eigen risico.

 

 • Bij COPD GOLD 2,3,4 vindt vanaf de eerste behandeling vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Wel is er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt in het eerste jaar en de daaropvolgende jaren, afhankelijk van de ernst van de klachten. Ook deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplicht eigen risico.

 

 

Privacy-verklaring Links  

 

VERGOEDINGEN

 

Behandelingen fysiotherapie worden in de regel vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico. Slechts een beperkt aantal (chronische) aandoeningen komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen echter wel ten laste van het verplicht eigen risico.

 

Kinderen tot 18 jaar

Verzekerden jonger dan 18 jaar krijgen maximaal 18 behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt per aandoening per jaar. Vervolgbehandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering van de ouders vergoed, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Behandelingen voor een aandoening uit de zogenaamde lijst chronische aandoeningen worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar is er geen verplicht eigen risico van toepassing.

 

Volwassenen vanaf 18 jaar

Verzekerden van 18 jaar en ouder krijgen de behandelingen fysiotherapie merendeels vanuit de aanvullende verzekering plaats, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Hoeveel behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico.

 

 • In een aantal gevallen vindt vergoeding van behandelingen fysiotherapie plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering. Dit is het geval wanneer de aandoening voorkomt op de zogenaamde lijst chronische aandoeningen. Wel worden daaraan een aantal voorwaarden gesteld. Een verwijzing van huisarts of specialist is vereist. Pas vanaf 21ste behandeling vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. De behandelingen vanuit de basisverzekering komen wel ten laste van het verplicht eigen risico.
 •  
 • De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, mits deze toereikend is. Bij een ontoereikende of ontbrekende aanvullende verzekering worden de eerste 20 behandelingen gedeeltelijk of geheel bij de cliënt in rekening gebracht. Bij aandoeningen die levenslang zijn hoeven de eerste 20 behandelingen slechts eenmalig voldaan te worden. Bij overstappen van zorgverzekeraar kunnen die 20 behandelingen niet opnieuw in rekening gebracht worden, wanneer deze al eerder betaald zijn.

 

 • Bij urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Voorwaarde is, dat de behandelingen worden gegeven door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Ook deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplicht eigen risico.

 

 • Bij claudicatio intermittens Fontaine 2 worden per jaar de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) vanuit de basisverzekering vergoed. Voorwaarde is evenwel, dat de cliënt een verwijzing van huisarts of specialist heeft en dat de fysiotherapeut aangesloten is bij een ClaudicatioNet. Ook deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplicht eigen risico.

 

 • Bij COPD GOLD 2,3,4 vindt vanaf de eerste behandeling vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Wel is er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt in het eerste jaar en de daaropvolgende jaren, afhankelijk van de ernst van de klachten. Ook deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplicht eigen risico.

 

 

Links

 

 

 

 

PRIVACY-VERKLARING