TARIEVEN

 

Wanneer u voor uw klacht behandelingen fysiotherapie nodig heeft, dan is het belangrijk om te weten of u wel of niet aanvullend verzekerd bent. Op de polis van uw zorgverzekeraar vindt u of u aanvullend verzekerd bent en welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten. In de polisvoorwaarden vindt u hoeveel behandelingen per jaar vanuit uw aanvullende verzekering door uw zorgverzekeraar vergoed worden of welk bedrag per jaar vergoed wordt.

 

 

U bent aanvullend verzekerd

Behandelingen fysiotherapie worden in de regel vanuit de aanvullende verzekering vergoed, in een beperkt aantal gevallen (ook) vanuit de basisverzekering (zie Vergoedingen). De prijzen van de behandelingen fysiotherapie worden jaarlijks door de zorgverzekeraars afzonderlijk van elkaar vastgesteld en verschillen derhalve van elkaar. Behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering (en/of basisverzekering) worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

 

U bent aanvullend verzekerd, maar niet voldoende

U bent weliswaar aanvullend verzekerd, maar u heeft voor uw klacht meer behandelingen nodig dan het aantal dat vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Uw aanvullende verzekering is dus ontoereikend. Wanneer u ervoor kiest om aansluitend aan de behandeling door te gaan, dan brengen wij de extra behandelingen rechtstreeks bij u in rekening, dit tegen het door uw zorgverzekeraar vastgestelde tarief.

 

 

U bent niet aanvullend verzekerd

Wanneer u alleen een basisverzekering heeft en geen aanvullende verzekering heeft, dan komen alle behandelingen fysiotherapie voor eigen rekening. In het geval dat u ervoor kiest op eigen kosten een aantal behandelingen fysiotherapie te nemen, dan brengen wij deze behandelingen rechtstreeks bij u in rekening tegen het door ons vastgestelde tarief. De prijzen van onze behandelingen vindt u hieronder.

 

€ 30,00€ 24,00€ 20,00€ 40,00€ 32,00€ 30,00€ 40,00€ 32,00€ 30,00Zitting fysiotherapie in praktijk [*]Zitting fysiotherapie in praktijk [**]Niet nagekomen afspraak fysiotherapie in praktijkZitting fysiotherapie aan huis [*]Zitting fysiotherapie aan huis [**]Niet nagekomen afspraak fysiotherapie aan huisZitting bekkenfysiotherapie in praktijk [*]Zitting bekkenfysiotherapie in praktijk [**]Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie in praktijk

 

[*][**]Dit tarief wordt in rekening gebracht bij een afname van één of twee behandelingenDit tarief wordt in rekening gebracht bij een afname van drie of meer behandelingen

 

Privacy-verklaring Links  

 

TARIEVEN

 

Wanneer u voor uw klacht behandelingen fysiotherapie nodig heeft, dan is het belangrijk om te weten of u wel of niet aanvullend verzekerd bent. Op de polis van uw zorgverzekeraar vindt u of u aanvullend verzekerd bent en welke aanvullende verzekering u heeft afgesloten. In de polisvoorwaarden vindt u hoeveel behandelingen per jaar vanuit uw aanvullende verzekering door uw zorgverzekeraar vergoed worden of welk bedrag per jaar vergoed wordt.

 

 

U bent aanvullend verzekerd

Behandelingen fysiotherapie worden in de regel vanuit de aanvullende verzekering vergoed, in een beperkt aantal gevallen (ook) vanuit de basisverzekering (zie Vergoedingen). De prijzen van de behandelingen fysiotherapie worden jaarlijks door de zorgverzekeraars afzonderlijk van elkaar vastgesteld en verschillen derhalve van elkaar. Behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering (en/of basisverzekering) worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

 

U bent aanvullend verzekerd, maar niet voldoende

U bent weliswaar aanvullend verzekerd, maar u heeft voor uw klacht meer behandelingen nodig dan het aantal dat vanuit uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Uw aanvullende verzekering is dus ontoereikend. Wanneer u ervoor kiest om aansluitend aan de behandeling door te gaan, dan brengen wij de extra behandelingen rechtstreeks bij u in rekening, dit tegen het door uw zorgverzekeraar vastgestelde tarief.

 

U bent niet aanvullend verzekerd

Wanneer u alleen een basisverzekering heeft en geen aanvullende verzekering heeft, dan komen alle behandelingen fysiotherapie voor eigen rekening. In het geval dat u ervoor kiest op eigen kosten een aantal behandelingen fysiotherapie te nemen, dan brengen wij deze behandelingen rechtstreeks bij u in rekening tegen het door ons vastgestelde tarief. De prijzen van onze behandelingen vindt u hieronder.

 

€ 30,00€ 24,00€ 40,00€ 32,00€ 40,00€ 32,00Fysiotherapie in praktijk [*]Fysiotherapie in praktijk [**]Fysiotherapie aan huis [*]Fysiotherapie aan huis [**]Bekkenfysiotherapie in praktijk [*]Bekkenfysiotherapie in praktijk [**]

 

[*] Dit tarief wordt in rekening gebracht bij een afname van één of twee behandelingen

[**] Dit tarief wordt in rekening gebracht bij een afname van drie of meer behandelingen

 

Niet nagekomen afspraak

Fysiotherapie in praktijkFysiotherapie aan huisBekkenfysiotherapie in praktijk€ 20,00€ 30,00€ 30,00

 

Links

 

 

 

 

PRIVACY-VERKLARING