VERGOEDINGEN

 

Behandelingen fysiotherapie worden in de regel vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico. Slechts een beperkt aantal (chronische) aandoeningen komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen echter wel ten laste van het verplicht eigen risico.

 

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Verzekerden jonger dan 18 jaar krijgen maximaal 18 behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt per aandoening per jaar. Vervolgbehandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering van de ouders vergoed, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Behandelingen voor een aandoening uit de zogenaamde lijst chronische aandoeningen worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar is er geen verplicht eigen risico van toepassing.

 

 

Jong volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vindt de vergoeding van behandelingen fysiotherapie grotendeels vanuit de aanvullende verzekering plaats, mits een aanvullende verzekering is afgesloten. Hoeveel behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico.

 

In een aantal gevallen vindt vergoeding van behandelingen fysiotherapie plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering. Dit is het geval wanneer de aandoening voorkomt op de zogenaamde lijst chronische aandoeningen. Wel worden daaraan een aantal voorwaarden gesteld. Allereerst is een verwijzing van huisarts of specialist vereist. De eerste 20 behandelingen worden niet vergoed vanuit de (verplichte) basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering. Echter, bij een ontoereikende of ontbrekende aanvullende verzekering worden de eerste 20 behandelingen gedeeltelijk of geheel bij de cliënt in rekening gebracht. Daarna, vanaf de één-en-twintigste behandeling, worden de behandelingen voor de duur van de machtiging vergoed vanuit de (verplichte) basisverzekering. Deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen wel ten laste van het verplicht eigen risico.


Bij urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Voorwaarde is, dat de behandelingen worden gegeven door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Ook deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplicht eigen risico.

 

Privacy-verklaring Links  

 

VERGOEDINGEN

 

Behandelingen fysiotherapie worden in de regel vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Deze behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico. Slechts een beperkt aantal (chronische) aandoeningen komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen echter wel ten laste van het verplicht eigen risico.

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Verzekerden jonger dan 18 jaar krijgen maximaal 18 behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Dit geldt per aandoening per jaar. Vervolgbehandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering van de ouders vergoed, mits zij een aanvullende verzekering hebben afgesloten. Behandelingen voor een aandoening uit de zogenaamde lijst chronische aandoeningen worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed. Voor verzekerden jonger dan 18 jaar is er geen verplicht eigen risico van toepassing.

 

Jong volwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vindt de vergoeding van behandelingen fysiotherapie grotendeels vanuit de aanvullende verzekering plaats, mits een aanvullende verzekering is afgesloten. Hoeveel behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Behandelingen fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het verplicht eigen risico.

 

In een aantal gevallen vindt vergoeding van behandelingen fysiotherapie plaats vanuit de (verplichte) basisverzekering. Dit is het geval wanneer de aandoening voorkomt op de zogenaamde lijst chronische aandoeningen. Wel worden daaraan een aantal voorwaarden gesteld. Allereerst is een verwijzing van huisarts of specialist vereist. De eerste 20 behandelingen worden niet vergoed vanuit de (verplichte) basisverzekering, maar vanuit de aanvullende verzekering. Echter, bij een ontoereikende of ontbrekende aanvullende verzekering worden de eerste 20 behandelingen gedeeltelijk of geheel bij de cliënt in rekening gebracht. Daarna, vanaf de één-en-twintigste behandeling, worden de behandelingen voor de duur van de machtiging vergoed vanuit de (verplichte) basisverzekering. Deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen wel ten laste van het verplicht eigen risico.


Bij urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Voorwaarde is, dat de behandelingen worden gegeven door een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Ook deze behandelingen vanuit de basisverzekering komen ten laste van het verplicht eigen risico.

 

Links

 

 

 

 

PRIVACY-VERKLARING